XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Kielcach 5-7 maja 2016

Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest corocznym wydarzeniem, w którym biorą udział przedstawiciele środowiska diabetologicznego. Podczas zajazdu prezentowane są najważniejsze i najbardziej aktualne doniesienia z obszaru leczenia cukrzycy i opieki diabetologicznej nad pacjentami z cukrzycą.

Wykłady i sesje naukowe, które składają się na program zjazdu prowadzą specjaliści z wiodących klinik i ośrodków diabetologicznych w Polsce.

W zjeździe corocznie udział bierze około 2000 osób związanych z diabetologią.

Organizację XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zarząd PTD powierzył Oddziałowi Świętokrzyskiemu, któremu przewodniczy dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak.

Więcej na stronie www.17ptd.org

Targi Kielce
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce