PFED

X Konferencja PFED

pfed1X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (Ożarów 11-12 grudnia 2015 r.) skupiła około 300 uczestników – pielęgniarek diabetologicznych i gości – przedstawicieli uczelni, władz, dyrekcji szpitali, pielęgniarskich konsultantów krajowych, współpracujących organizacji i firm. Otwierając konferencję przewodnicząca Alicja Szewczyk krótko omówiła dziesięcioletnią działalność PFED, podkreślając, że doroczne konferencje mają na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności zawodowych i wzmocnienie kadry pielęgniarskiej. Uczestnictwo ekspertów z dziedziny diabetologii – medycyny i pielęgniarstwa – pozwala na zapoznanie się z aktualną wiedzą i wytycznymi, a przede wszystkim na bezpośrednią wymianę doświadczeń i opinii. Wiodącym motywem spotkania była edukacja terapeutyczna jako narzędzie pracy zespołowej.

Więcej na stronie http://www.pfed.org.pl/