„Naszą współpracę z partnerami w Europie koncentrujemy na wytwarzaniu innowacyjnych produktów spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa oraz stanowiących istotny postęp w rozwoju i ochrony zdrowia publicznego. Ponad połowa z rejestrowanych i wprowadzanych produktów jest chroniona patentami i stanowią istotne innowacje w Europie”

    − Hexanova