PZWL-Białystok

W dniu 21 października 2016 odbyła się IX Konferencja warsztatowa „ Narzędzia i techniki pracy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo” organizowana przez PZWL

W dniu 21 października 2016 odbyła się IX Konferencja warsztatowa „ Narzędzia i techniki pracy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo” organizowana przez PZWL. Kierownik Naukowy Konferencji Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.

Podczas konferencji omawiano wybrane problemy pielęgnacyjne pacjenta unieruchomionego – odleżyny i gojenie się ran, profilaktykę i nowe rozwiązania w kompleksowym podejściu do pacjenta. W części dotyczącej leczenia omawiano zastosowanie nowych opatrunków specjalistycznych, sposoby zwalczania infekcji w ranie z wykorzystaniem nowej aktywnej postaci srebra TIAB, zastosowaniu diet, płynoterapii podskórnej oraz podawaniu leków przeciwbólowych podskórnie. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z całego kraju.