Jachranka

W dniach 22–24 września 2016 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Zespół Stopy Cukrzycowej – najnowsze rozwiązania terapeutyczne’’

Konferencja dla Hexanova była okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań w leczeniu ran oraz terapii Granulox. Mieliśmy możliwość zaprosić eksperta – chirurga naczyniowego z Niemiec Dr Peter Wirsing, który podzielił się swoimi doświadczeniami w leczeniu ran chronicznych z wykorzystaniem Granulox – aerozol z hemoglobiną.

Leczenie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej wymaga wielodyscyplinarnego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Z tego względu Konferencji zorganizowana została przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Evereth Publishing we współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. Złożoną problematyką zespołu stopy cukrzycowej zajmują się specjaliści różnych dyscyplin medycznych, lekarze i pielęgniarki, a także technicy ortopedyczni, fizjoterapeuci, psychologowie, dietetycy. Konferencja umożliwiła interdyscyplinarną wymianę najnowszej wiedzy i poglądów oraz wielopłaszczyznową dyskusję. W Konferencji gorąco wzięli udział: lekarze diabetolodzy, chirurdzy naczyniowi i ogólni, interniści, kardiolodzy, nefrolodzy, neurolodzy, ortopedzi, podolodzy, mikrobiolodzy, radiolodzy, pielęgniarki, psycholodzy, dietetycy,  i fizjoterapeutów.

Konferencja była prowadzona w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy.