Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą”

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą”

W tym roku Hexanova wzięła udział w pierwszej edycji interdyscyplinarnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą”. Projekt prowadzony jest w ścisłej współpracy z Naczelną i Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych. W ramach cyklu konferencji przedstawiciel firmy wygłosił wykład pt. „Rola tlenu w leczeniu ran przewlekłych – innowacyjna terapią hemoglobiną”. Pielęgniarki i lekarze mieli też możliwość zapoznania się z produktami firmy na stoisku Hexanova.

Spotkania te dedykowane są środowisku medycznemu, które na co dzień zmaga się z trudnościami w leczeniu i opiece nad przypadkami trudno gojących się ran.

Wiodącymi tematami sesji i warsztatów są m. in. problematyka leczenie ran, antyseptyka i opatrunki, mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej, leczeniem podciśnieniem NPWT czy kompresjoterapia.

Organizatorem jest Evereth Publishing Sp. z o.oi Katedra Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego