Zakażenia w ginekologii i perinatologii
10-11.05.2019 r., Zakopane

W dniach 10-11.05.2019 r. w Zakopanem, firma Hexanova uczestniczyła w I
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Zakażenia w ginekologii i perinatologii”.
Tematyka konferencji dotyczyła leczenia zakażeń w ciąży w okresie
okołoporodowym i w ginekologii. Wydarzenie było okazją do wymiany
doświadczeń wśród ginekologów, położników i neonatologów w zakresie
aktualnych standardów postępowania w tematyce zakażeń, zarówno w gabinetach
lekarskich jak i praktyce szpitalnej. Podczas jednego z wykładów, Profesor
omawiał zastosowanie srebra TIAB jako alternatywy dla antybiotykoterapii, w
leczeniu infekcji bakteryjnych i mieszanych.

Konferencja była prowadzona przez wybitnych specjalistów z dziedziny
ginekologii i położnictwa.

Organizatorem konferencji była firma Bachleda Kongresy Eventy.

Patronat naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
Dr hab. n. med. Hubert Wolski