Sympozjum Oparzenia 2018 Poznań

Firma Hexanova wzięła udział w sympozjum Oparzenia 2018 Poznań, które odbyło się w dniach 24-26.05.2018r. w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia była Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu, Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.