Największa konferencja dla lekarzy ginekologów i położników z udziałem Hexanova w 2017

Jedna z największych konferencji dla lekarzy ginekologów i położników z udziałem Hexanova w 2017 roku

Medycyna Praktyczna – Ginekologia i położnictwo – Kraków 24-25 listopada 2017 r. –  udział wzięło ponad 1000 lekarzy specjalistów. Hexanova miała możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć w leczeniu infekcji intymnych z zastosowaniem aktywnej formy srebra TIAB. Nowe terapie Hexanova spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lekarzy.