II FLR
11-13.10.2018 r., Zakopane

Firma Hexanova uczestniczyła w II Forum Leczenia Ran, które odbyło się w dniach 11-13.10.2018 w Zakopanem. To drugie wydarzenie z tego cyklu, organizowane przez firmę Evereth Publishing Sp. z o.o., zrzeszające specjalistów w dziedzinie leczenia ran z całej Polski. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń wśród specjalistów środowisk medycznych, zajmujących się tematyką gojenia ran.