Hexanova wzięła udział w cyklu 13 spotkań dla położnych pt.: „Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej w ramach cyklu Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej 2021, organizowanej przez Prenatalis.

W trakcie wykładów poruszane zostały tematy związane ze stosowaniem probiotykoterapii w okresie ciąży i karmienia piersią z użyciem synbiotyku Lactinova® mama. Probiotyk Lactinova® mama w maju 2021 r. uzyskał rekomendacje Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Badań w Perinatologii i Ginekologii we obszarach tj.: prewencja cukrzycy ciężarnej, zmniejszanie zaparć, poprawa odporności, ograniczenie ryzyka NEC czy porodu przedwczesnego.