Toruń

Hexanova laureatem nagrody podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej

Hexanova laureatem nagrody podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej oraz XIV Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii dla produktu Argotiab – I miejsce Najlepszy Produkt Stosowany w Opiece Paliatywnej 2016 dla ARGOTIAB SPRAY

Torun 05 16 P5210424W dniach 20-21 maja 2016r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2016”, połączona z XIV Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii.

Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym, a w szczególności pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji i Forum jest prof. Jacek Łuczak. Wydarzenie co roku gromadzi wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Danuta Perek, dr Aleksandra Ciałkowska–Rysz, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, dr Andrzej Stachowiak oraz wielu innych znakomitych wykładowców. Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to m.in.:

  • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.
  • Problemy psychiczne, duchowe i społeczne pacjenta i jego rodziny/opiekunów.
  • Rola lekarza pierwszego kontaktu w systemie opieki paliatywnej i jego współpraca z hospicjum.
  • Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.
  • Wolontariat.
  • Ból – diagnostyka i leczenie.
  • Nowości i ocena dotychczas stosowanych materiałów opatrunkowych, urządzeń rehabilitacyjnych, urządzeń z zakresu higieny szpitalnej.
  • Nowości w leczeniu farmakologicznym.

Konferencji i Forum tradycyjnie towarzyszyła Wystawa, której celem było zaprezentowanie osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii.