2.09.2017 Wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu z cyklu szkoleń dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych „Oblicza Współczesnej Pediatrii 2017”.

Tematyka wykładów obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu: żywienia dzieci, zakażeń, pulmonologii i alergologii dziecięcej, gastroenterologii i diabetologii w tym ostre powikłania cukrzycy, zaburzeń rytmu u dzieci, szczepień oraz wielu innych aktualnych tematów. Podczas wykładów omawiano zastosowanie srebra w postaci TIAB w leczeniu chorób skóry u dzieci na przykładzie produktu ARGOTIAB.

Zaproszeni wykładowcy:
dr n. med. Ewa Duszczyk
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek
dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska
mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
mgr Kamila Lenkiewicz
dr hab. n. med. Artur Mazur
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

„Organizatorem cyklu konferencji dla pediatrów jest firma KIMZE Sp. z o.o.”