Oświadczenie Hexanova

Oświadczenie Hexanova

„HEXANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie
Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000411166
przeprasza spółkę pod firmą EVERETH PUBLISHING sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie za:
(i) umieszczenie bez zgody i wiedzy EVERETH PUBLISHING sp. z o.o. w portalu
internetowym http://argotiab.pl/ artykułu autorstwa Elżbiety Szkiler zatytułowanego
„Nowe rozwiązania w procesie leczenia ran – rola kompleksu TIAB w tworzeniu
bariery przeciwdrobnoustrojowej. Opis przypadku”, do którego, zgodnie z
oświadczeniem EVERETH PUBLISHING sp. z o.o., pełnia autorskich praw
majątkowych przysługuje EVERETH PUBLISHING sp. z o.o. oraz
(ii) umieszczenie bez zgody i wiedzy EVERETH PUBLISHING sp. z o.o. w portalu
internetowym http://hexanova.pl/ streszczenia artykułu autorstwa Marka
Kucharzewskiego, Katarzyny Wilemskiej-Kucharzewskiej zatytułowanego
„Zastosowanie hemoglobiny utlenowanej w leczeniu niegojących się owrzodzeń
żylnych goleni – doświadczenia własne” oraz streszczenia artykułu Elżbiety Szkiler
zatytułowanego „Nowe rozwiązania w procesie leczenia ran – rola kompleksu TIAB
w tworzeniu bariery przeciwdrobnoustrojowej. Opis przypadku”, do których, zgodnie
z oświadczeniem EVERETH PUBLISHING sp. z o.o., pełnia autorskich praw
majątkowych przysługuje EVERETH PUBLISHING sp. z o.o.”
Ponadto, HEXANOVA sp. z o.o. przeprasza EVERETH PUBLISHING sp. z o.o. za
rozpowszechnianie błędnych informacji:
(i) odnośnie udziału HEXANOVA sp. z o.o. przy organizacji regionalnej konferencji
naukowo-szkoleniowej pt. „Postępowanie z raną przewlekłą (która odbyła się w dniu 2
marca 2017 roku w Jeleniej Górze) oraz rzekomej ścisłej współpracy HEXANOVA sp. z
o.o. z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, przy organizacji całego cyklu
interdyscyplinarnych konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Postępowanie z raną
przewlekłą” oraz
(ii) odnośnie udziału HEXANOVA sp. z o.o. przy organizacji konferencji „I Forum Leczenia
Ran” , która odbyła się w dniach 12-14.10.2017 roku w Zakopanem – podczas gdy
rzeczywistym organizatorem tych wydarzeń była EVERETH PUBLISHING sp. z o.o.”